Organisatie

Bestuur

Voorzitter - Roland Kieft
Secretaris/Penningmeester - Bart van den Dobbelsteen
Lid - Anita Janssen 
Lid - Okke Westdorp

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financieel/ANBI-gegevens

Het JeugdOrkest Nederland is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen aan het JeugdOrkest Nederland zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over schenkingen? Neem contact op met Katja Neurink: 0629592323.

IBAN - NL89INGB0002367934
Fiscaalnummer - 009513206

Statuten november 2015
met dank aan:Mr. F. J. Oranje van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen te Den Haag

De personeelslasten zijn terug te vinden in de Jaarverslag & financiële verantwoording 2017. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Meer over het beloningsbeleid vindt u in het Jaarverslag & financiële verantwoording 2017.

Beleidsplan 2017-2020
Jaarverslag & financiële verantwoording 2017

Privacybeleid

In het kader van de nieuwe Europese Privacywetgeving heeft het JeugdOrkest Nederland het privacybeleid vernieuwd. Uiteraard houden wij ons aan alle wettelijke regels en gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Alle informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en bewaren vindt u hier.

Foto's website: Sarah Wijzenbeek en Roelof Rump

Zakelijk leider

Anne Pagnier
M: 0629592323
E:
 anne@njo.nl

Orkestassistent

Producent/orkestmanager

Annet van Os
M:
06 25067226
E: 
annet@jeugdorkest.nl