Organisatie

Bestuur

Voorzitter - Roland Kieft
Secretaris/Penningmeester - Bart van den Dobbelsteen
Lid - Anita Janssen 
Lid - Okke Westdorp

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financieel/ANBI-gegevens

Het JeugdOrkest Nederland is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen aan het JeugdOrkest Nederland zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over schenkingen? Neem contact op met Katja Neurink: 0629592323.

IBAN - NL89INGB0002367934
Fiscaalnummer - 009513206

Statuten november 2015
met dank aan:Mr. F. J. Oranje van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen te Den Haag
Beleidsplan 2017-2020
Jaarverslag_2016

financieel_jaarverslag_2016

Foto's website: Sarah Wijzenbeek en Roelof Rump

Zakelijk leider

Katja Neurink
M: 06 29592323
E: katja@jeugdorkest.nl

Producent/orkestmanager

Melle Meivogel
M: 06 25067226
E: melle@jeugdorkest.nl