ANBI-informatie Vrienden

Stichting Vrienden van het Jeugd Orkest Nederland

Algemene informatie

Stichting Vrienden van het JeugdOrkest Nederland
Fiscaalnummer:816643210
IBAN-nummer: NL42INGB0007408803

De Stichting Vrienden van het JON is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen aan de Stichting Vrienden van het JON zijn fiscaal aftrekbaar. Daarnaast hoeft de stichting geen belasting over giften te betalen. Wij geven u hierover graag meer informatie. 

Via de aanmeldpagina kunt u Vriend van het JeugdOrkest Nederland worden, maar wij zijn ook erg blij met een eenmalige donatie!

Contactgegevens
Secretariaat Stichting Vrienden van het JeugdOrkest Nederland
Postbus 10133, 7301 GC Apeldoorn
E-mail: vrienden@jeugdorkest.nl

Bestuurssamenstelling

 - Maurits Haenen - voorzitter
 - Floor de Wit - secretaris
 - Michiel van Essevelt - penningmeester
 - Douwe Zuidema - lid
 - Alexander Buskermolen - lid

 

Doelstelling

Het steunen van het JeugdOrkest Nederland en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vrienden 2016

 

Algemene en Financiële jaarverslagen

Jaarverslag Vrienden 2014

Jaarverslag Vrienden 2013

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.